CAMERA - THIẾT BỊ AN NINH - TV BOX
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(8) { [0]=> object(stdClass)#31 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "137" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(21) "Camera+Wifi+Hikvision" ["TieuDeKD"]=> string(21) "camera-wifi-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(41) "Camera+Wifi+Kh%C3%B4ng+D%C3%A2y+Hikvision" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "107" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#66 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "129" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Combo+c%C3%B3+d%C3%A2y+Hikvision" ["TieuDeKD"]=> string(22) "combo-co-day-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(33) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+Hikvision" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "110" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#62 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "111" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(30) "Camera+HD-TVI+c%C3%B3+d%C3%A2y" ["TieuDeKD"]=> string(20) "camera-hd-tvi-co-day" ["UrlHinh"]=> string(47) "upload/source/anh-dai-dien-trang/hik-camera.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(13) "Camera+HD-TVI" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "111" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "0" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#64 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "110" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(41) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Analog+Hikvision+DVR" ["TieuDeKD"]=> string(28) "dau-ghi-analog-hikvision-dvr" ["UrlHinh"]=> string(69) "upload/source/anh-dai-dien-trang/dau-ghi-ip-k1-hikvision-ultra-hd.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(41) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Analog+Hikvision+DVR" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "129" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "0" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#65 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "130" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(25) "Combo+Camera+IP+Hikvision" ["TieuDeKD"]=> string(25) "combo-camera-ip-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(25) "Combo+Camera+IP+Hikvision" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "130" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "107" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(19) "Camera+IP+Hikvision" ["TieuDeKD"]=> string(19) "camera-ip-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(56) "upload/source/anh-dai-dien-trang/camera-ip-hikvision.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(78) "Camera+Ip+Wifi+hikvision+Ch%C3%ADnh+H%C3%A3ng+Gi%C3%A1+R%E1%BA%BB+Nh%E1%BA%A5t" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "137" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "0" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#68 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "157" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(37) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+IP+Hikvision+NVR" ["TieuDeKD"]=> string(24) "dau-ghi-ip-hikvision-nvr" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(37) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+IP+Hikvision+NVR" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "157" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [7]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "172" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(35) "Camera+Hikvision+PTZ+quay+qu%C3%A9t" ["TieuDeKD"]=> string(30) "camera-hikvision-ptz-quay-quet" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(35) "Camera+Hikvision+PTZ+quay+qu%C3%A9t" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "172" ["Parent"]=> string(2) "99" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

camera Hikvision

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng