CAMERA - THIẾT BỊ AN NINH - TV BOX
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(9) { [0]=> object(stdClass)#31 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "173" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+2+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-2-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+2+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "173" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#66 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "174" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+3+Camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-3-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+3+Camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "174" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#62 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "175" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+4+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-4-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+4+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "175" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#64 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "176" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+5+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-5-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+5+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "176" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#65 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "177" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+6+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-6-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+6+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "177" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "178" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+7+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-7-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+7+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "178" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#68 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "179" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+8+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-8-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+8+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "179" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [7]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "180" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+9+camera" ["TieuDeKD"]=> string(16) "tron-bo-9-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(32) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+9+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "180" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [8]=> object(stdClass)#47 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "181" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(33) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+10+camera" ["TieuDeKD"]=> string(17) "tron-bo-10-camera" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(33) "Tr%E1%BB%8Dn+b%E1%BB%99+10+camera" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "181" ["Parent"]=> string(3) "163" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Combo Trọn Bộ Camera

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng