CAMERA - THIẾT BỊ AN NINH - TV BOX
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(14) { [0]=> object(stdClass)#31 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "108" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(13) "Camera+Yoosee" ["TieuDeKD"]=> string(24) "camera-yoosee-360-gia-re" ["UrlHinh"]=> string(41) "upload/source/icon-camera/logo-yoosee.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(46) "CAMERA+YOOSEE+gi%C3%A1+r%E1%BA%BB+nh%E1%BA%A5t" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "95" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [1]=> object(stdClass)#66 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "96" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(14) "Camera+Vitacam" ["TieuDeKD"]=> string(14) "camera-vitacam" ["UrlHinh"]=> string(44) "upload/source/icon-camera/vitacam-logo-1.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(17) "CAMERA+IP+VITACAM" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "96" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [2]=> object(stdClass)#62 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "98" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(14) "Camera+Ebitcam" ["TieuDeKD"]=> string(14) "camera-ebitcam" ["UrlHinh"]=> string(37) "upload/source/icon-camera/ebizcam.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(14) "Camera+Ebitcam" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "98" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [3]=> object(stdClass)#64 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "99" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(16) "camera+Hikvision" ["TieuDeKD"]=> string(16) "camera-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(39) "upload/source/icon-camera/Hik-visio.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(16) "Camera+Hikvision" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "99" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "9" } [4]=> object(stdClass)#65 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "106" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(15) "Camera+Vsmahome" ["TieuDeKD"]=> string(15) "camera-vsmahome" ["UrlHinh"]=> string(38) "upload/source/icon-camera/vsmahome.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(15) "CAMERA+VSMAHOME" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "106" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [5]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "95" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(13) "Camera+Xiaomi" ["TieuDeKD"]=> string(13) "camera-xiaomi" ["UrlHinh"]=> string(45) "upload/source/icon-camera/xiaomi-1080-360.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(13) "CAMERA+XIAOMI" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "108" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [6]=> object(stdClass)#68 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "113" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(14) "Camera+Smart+Z" ["TieuDeKD"]=> string(14) "camera-smart-z" ["UrlHinh"]=> string(49) "upload/source/anh-dai-dien-trang/smart-ip-hik.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(14) "Camera+Smart+Z" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "113" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [7]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "115" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(15) "Camera+IP+Ezviz" ["TieuDeKD"]=> string(15) "camera-ip-ezviz" ["UrlHinh"]=> string(40) "upload/source/icon-camera/logo-ezvit.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(80) "Camera+IP+Wifi+Ezviz+Ch%C3%ADnh+H%C3%A3ng+Gi%C3%A1+R%E1%BA%BB+Nh%E1%BA%A5t+TpHCM" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "115" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [8]=> object(stdClass)#77 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "94" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(13) "Camera+Vimtag" ["TieuDeKD"]=> string(13) "camera-vimtag" ["UrlHinh"]=> string(44) "upload/source/icon-camera/vimtag-200x200.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(13) "CAMERA+VIMTAG" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "115" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [9]=> object(stdClass)#53 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "116" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(12) "Camera+Dahua" ["TieuDeKD"]=> string(12) "camera-dahua" ["UrlHinh"]=> string(40) "upload/source/icon-camera/logo-dahua.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(12) "Camera+Dahua" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "116" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "9" } [10]=> object(stdClass)#42 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "149" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(15) "Camera+KBvision" ["TieuDeKD"]=> string(15) "camera-kbvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(98) "L%E1%BA%AFp+%C4%90%E1%BA%B7t+Camera+Kbvision+Ch%C3%ADnh+H%C3%A3ng+Gi%C3%A1+R%E1%BA%BB+Nh%E1%BA%A5t" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "149" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "7" } [11]=> object(stdClass)#43 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "150" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(17) "Camera+Vantech+AI" ["TieuDeKD"]=> string(17) "camera-vantech-ai" ["UrlHinh"]=> string(43) "upload/source/icon-camera/logo-vantech1.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(17) "Camera+Vantech+AI" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "150" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "5" } [12]=> object(stdClass)#40 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "209" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(12) "Camera+Qihoo" ["TieuDeKD"]=> string(12) "camera-qihoo" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(12) "Camera+Qihoo" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "209" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } [13]=> object(stdClass)#39 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "281" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(16) "Camera+Wifi+IMOU" ["TieuDeKD"]=> string(16) "camera-wifi-imou" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(116) "Top+25+Camera+Dahua+wifi+IMOU+Ch%C3%ADnh+h%C3%A3ng+t%E1%BB%91t+nh%E1%BA%A5t%2C+gi%C3%A1+r%E1%BA%BB+Nh%E1%BA%A5t+2020" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(41) "Camera imou, Dahua imou, Camera wifi imou" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "281" ["Parent"]=> string(2) "41" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "2" } }

Hãng Sản Xuất Camera

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng