HỆ THỐNG TV BOX - AUDIO - CAMERA
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
icon-nav-left icon-nav-right
array(9) { [0]=> object(stdClass)#33 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "19" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(17) "Chu%E1%BB%99t+bay" ["TieuDeKD"]=> string(9) "chuot-bay" ["UrlHinh"]=> string(28) "upload/source/i-con/chot.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(17) "CHU%E1%BB%98T+BAY" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "19" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "20" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(19) "Chu%E1%BB%99t+quang" ["TieuDeKD"]=> string(11) "chuot-quang" ["UrlHinh"]=> string(34) "upload/source/i-con/chuotquang.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(19) "CHU%E1%BB%98T+QUANG" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "20" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#37 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "21" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(8) "Tay+game" ["TieuDeKD"]=> string(8) "tay-game" ["UrlHinh"]=> string(31) "upload/source/i-con/taygame.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(8) "TAY+GAME" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "21" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#70 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "22" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(6) "Webcam" ["TieuDeKD"]=> string(6) "webcam" ["UrlHinh"]=> string(27) "upload/source/i-con/cam.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(6) "WEBCAM" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "22" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#69 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "23" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(13) "C%C3%A1p+HDMI" ["TieuDeKD"]=> string(8) "cap-hdmi" ["UrlHinh"]=> string(33) "upload/source/i-con/phukien_1.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(17) "D%C3%82Y+C%C3%81P" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "23" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#46 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "35" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(27) "Dock+%E1%BB%95+c%E1%BB%A9ng" ["TieuDeKD"]=> string(11) "dock-o-cung" ["UrlHinh"]=> string(28) "upload/source/i-con/dock.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(27) "DOCK+%E1%BB%94+C%E1%BB%A8NG" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "35" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "48" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(16) "C%C3%A1p+Optical" ["TieuDeKD"]=> string(11) "cap-optical" ["UrlHinh"]=> string(32) "upload/source/i-con/capquang.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(16) "C%C3%A1p+Optical" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "48" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [7]=> object(stdClass)#71 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "49" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(34) "Ph%E1%BB%A5+ki%E1%BB%87n+kh%C3%A1c" ["TieuDeKD"]=> string(13) "phu-kien-khac" ["UrlHinh"]=> string(28) "upload/source/i-con/khac.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(34) "Ph%E1%BB%A5+ki%E1%BB%87n+kh%C3%A1c" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "49" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [8]=> object(stdClass)#24 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "78" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(41) "S%E1%BA%A1c+kh%C3%B4ng+d%C3%A2y+Tronsmart" ["TieuDeKD"]=> string(23) "sac-khong-day-tronsmart" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(41) "S%E1%BA%A1c+kh%C3%B4ng+d%C3%A2y+Tronsmart" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "78" ["Parent"]=> string(1) "6" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "0" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Phụ kiện chính hãng

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng