HỆ THỐNG TV BOX - AUDIO - CAMERA
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
icon-nav-left icon-nav-right
array(6) { [0]=> object(stdClass)#31 (17) { ["idLoai"]=> string(1) "3" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(26) "%E1%BB%94+c%E1%BB%A9ng+HDD" ["TieuDeKD"]=> string(10) "o-cung-hdd" ["UrlHinh"]=> string(30) "upload/source/i-con/westen.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(26) "%E1%BB%94+C%E1%BB%A8NG+HDD" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(1) "4" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "5" } [1]=> object(stdClass)#65 (17) { ["idLoai"]=> string(2) "24" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(31) "B%E1%BB%99+chuy%E1%BB%83n+quang" ["TieuDeKD"]=> string(15) "bo-chuyen-quang" ["UrlHinh"]=> string(26) "upload/source/i-con/cq.png" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(31) "B%E1%BB%98+CHUY%E1%BB%82N+QUANG" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(2) "24" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#35 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "118" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(57) "Th%E1%BA%BB+nh%E1%BB%9B+v%C3%A0+ch%C3%A2n+%C4%91%E1%BA%BF" ["TieuDeKD"]=> string(18) "the-nho-va-chan-de" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(57) "TH%E1%BA%BA+NH%E1%BB%9A+V%C3%80+CH%C3%82N+%C4%90%E1%BA%BE" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "118" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#68 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "119" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(22) "D%C3%A2y+Ngu%E1%BB%93n" ["TieuDeKD"]=> string(9) "day-nguon" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(22) "D%C3%A2y+Ngu%E1%BB%93n" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "119" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "121" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(65) "D%C3%A2y+C%C3%A1p+M%E1%BA%A1ng+V%C3%A0+D%C3%A2y+%C4%90i%E1%BB%87n" ["TieuDeKD"]=> string(24) "day-cap-mang-va-day-dien" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(30) "D%C3%A2y+C%C3%A1p+M%E1%BA%A1ng" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "121" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#44 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "184" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(31) "B%E1%BB%99+ph%C3%A1t+wifi+3G-4G" ["TieuDeKD"]=> string(18) "bo-phat-wifi-3g-4g" ["UrlHinh"]=> string(35) "upload/source/Bộ phát wifi/1.jpg" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(31) "B%E1%BB%99+ph%C3%A1t+wifi+3G-4G" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "184" ["Parent"]=> string(2) "97" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Phụ kiện Ráp Camera

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng