HỆ THỐNG TV BOX - AUDIO - CAMERA
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(9) { [0]=> object(stdClass)#33 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "220" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(27) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+HD-TVI" ["TieuDeKD"]=> string(14) "dau-ghi-hd-tvi" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(27) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+HD-TVI" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "220" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "221" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(24) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+NVR" ["TieuDeKD"]=> string(11) "dau-ghi-nvr" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(24) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+NVR" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "221" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#37 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "222" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+4+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(24) "dau-ghi-hikvision-4-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+4+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "222" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#70 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "223" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+8+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(24) "dau-ghi-hikvision-8-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+8+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "223" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#69 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "224" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+16+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(25) "dau-ghi-hikvision-16-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+16+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "224" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#46 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "228" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+24+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(25) "dau-ghi-hikvision-24-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+24+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "225" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "225" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+32+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(25) "dau-ghi-hikvision-32-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+32+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "226" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [7]=> object(stdClass)#71 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "226" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+64+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(25) "dau-ghi-hikvision-64-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+64+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "227" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [8]=> object(stdClass)#77 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "227" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(44) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+128+k%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(26) "dau-ghi-hikvision-128-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(44) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+Hikvision+128+k%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "228" ["Parent"]=> string(3) "124" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Đầu Ghi Hikvision

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng