HỆ THỐNG TV BOX - AUDIO - CAMERA
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(8) { [0]=> object(stdClass)#33 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "200" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+HDCVI-H.264" ["TieuDeKD"]=> string(27) "dau-ghi-hinh-hdcvi-h264-200" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+HDCVI-H.264" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "200" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "201" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+HDCVI-H.265" ["TieuDeKD"]=> string(23) "dau-ghi-hinh-hdcvi-h265" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+HDCVI-H.265" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "201" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#37 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "202" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(40) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+NVR-H.265" ["TieuDeKD"]=> string(21) "dau-ghi-hinh-nvr-h265" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(40) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+NVR-H.265" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "202" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#70 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "204" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+4+K%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(19) "dau-ghi-hinh-4-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+Ghi+H%C3%ACnh+4+K%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "204" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#69 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "205" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+8+K%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(19) "dau-ghi-hinh-8-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+Ghi+H%C3%ACnh+8+K%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "205" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#46 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "206" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+16+K%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(20) "dau-ghi-hinh-16-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "%C4%90%E1%BA%A7u+Ghi+H%C3%ACnh+8+K%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "206" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#72 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "207" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+32+K%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(20) "dau-ghi-hinh-32-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+Ghi+H%C3%ACnh+16+K%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "207" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [7]=> object(stdClass)#71 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "215" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+ghi+h%C3%ACnh+64+K%C3%AAnh" ["TieuDeKD"]=> string(11) "dau-64-kenh" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(43) "%C4%90%E1%BA%A7u+Ghi+H%C3%ACnh+64+K%C3%AAnh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "215" ["Parent"]=> string(3) "199" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Đầu ghi hình DAHUA

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng