Danh mục sản phẩm
Hệ thống bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi Hình HDCVI-H.264Đầu Ghi Hình HDCVI-H.264Đầu Ghi Hình HDCVI-H.265Đầu Ghi Hình HDCVI-H.265Đầu Ghi Hình NVR-H.265Đầu Ghi Hình NVR-H.265Đầu Ghi Hình 4 KênhĐầu Ghi Hình 4 KênhĐầu Ghi Hình 8 KênhĐầu Ghi Hình 8 KênhĐầu Ghi Hình 16 KênhĐầu Ghi Hình 16 KênhĐầu Ghi Hình 32 KênhĐầu Ghi Hình 32 KênhĐầu Ghi Hình 64 KênhĐầu Ghi Hình 64 Kênh
Array ( )
 • dhi-xvr1a04
  • MỚI
 • dhi-nvr1104hs-s3-dss
 • dhi-nvr1108hs-s3-dss
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-xvr4104c-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-xvr1a08
  • MỚI
 • dhi-xvr4104hs-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-xvr5104c-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-nvr2104hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
  • 8.0M
 • dhi-xvr5104hs-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-xvr4108c-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-nvr2108hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-xvr5104c-4m
  • MỚI
 • dhi-xvr4108hs-x1
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-nvr2116hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-nvr4104hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-nvr4108hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-xvr5104h-4m
  • MỚI
 • dhi-xvr5104c-4kl-x
  • MỚI
  • 4K
  • H.265
 • dhi-nvr2104-p-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • dhi-xvr5104h-4kl
  • MỚI
  • 4K
  • H.265
 • dhi-xvr4116hs-x
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-xvr5108hs-x
  • MỚI
  • H.265
 • dhi-nvr4116hs-4ks2
  • 1080P
  • H.265
 • nvr2104hs-w-4ks2
  • 1080P
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng