Danh mục sản phẩm
Chuỗi bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi Hình HDCVI-H.264Đầu Ghi Hình HDCVI-H.265Đầu Ghi Hình NVR-H.265Đầu Ghi Hình Dahua 4 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 8 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 16 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 32 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 64 Kênh
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4104c-x1-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4104hs-x1-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5104c-x1-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5104hs-x1-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4108c-x1-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7204huhi-k1e-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4108hs-x1-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5104c-4kl-x-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5104h-4kl-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4116hs-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5108hs-x-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5116hs-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5108hs-4kl-x-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5208an-4kl-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5216an-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5116h-4kl-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr4232an-x-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5216an-4kl-x-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5232an-x-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5432l-x-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-xvr5832s-x-32-kenh
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng