Danh mục sản phẩm
Chuỗi bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi Hình HDCVI-H.264Đầu Ghi Hình HDCVI-H.265Đầu Ghi Hình NVR-H.265Đầu Ghi Hình Dahua 4 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 8 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 16 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 32 KênhĐầu Ghi Hình Dahua 64 Kênh
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr1104hs-s3-dss-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr1108hs-s3h-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr1108hs-s3-dss-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr2104hs-4ks2-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr2108hs-4ks2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr2116hs-4ks2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4104hs-4ks2-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4108hs-4ks2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr2104-p-4ks2-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4116hs-4ks2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-nvr2104hs-w-4ks2-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4104hs-w-s2-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-dahua-dhi-nvr2108-p-4ks2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4208-4ks2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4216-4ks2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr4232-4ks2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5208-4ks2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5216-4ks2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5232-4ks2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5416-4ks2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5432-4ks2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5464-4ks2-64-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5832-4ks2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-dahua-dhi-nvr5864-4ks2-64-kenh
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng