Danh mục sản phẩm
Chuỗi bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi HD-TVIĐầu Ghi NVRĐầu Ghi Hikvision 4 KênhĐầu Ghi Hikvision 8 KênhĐầu Ghi Hikvision 16 KênhĐầu Ghi Hikvision 24 KênhĐầu Ghi Hikvision 32 KênhĐầu Ghi Hikvision 64 KênhĐầu Ghi Hikvision 128 Kênh
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7104ni-q1-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7104ni-q1m-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7108ni-q1-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7108ni-q1m-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7604ni-k1-b-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7608ni-k1-b-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7104ni-q14p-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7104ni-q14pm-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7616ni-k1-b-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7604ni-k14p-b-4-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7108ni-q18p-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7108ni-q18pm-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7608ni-k2-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7616ni-k2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7608ni-k18p-b-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7608ni-k28p-8-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7632ni-k2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7616ni-k216p-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7716ni-k4-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7732ni-k4-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7632ni-k216p-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7716ni-i4-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-7732ni-i4b-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-hikvision-ds-8616ni-k8-16-kenh
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng