CAMERA - THIẾT BỊ AN NINH - TV BOX
  • 156 Lũy Bán Bích, Tân Phú
  • 23A Đường 3/2 - Q10
  • 210 Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Danh mục sản phẩm
Hệ thống TV BOX, CAMERA, AUDIO Chính hãng - DigiOne.vn
array(7) { [0]=> object(stdClass)#33 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "263" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(26) "Camera+HD-TVI+%28analog%29" ["TieuDeKD"]=> string(30) "camera-hd-tvi-analog-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(13) "Camera+HD-TVI" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "263" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#68 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "264" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(9) "Camera+IP" ["TieuDeKD"]=> string(19) "camera-ip-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(9) "Camera+IP" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "264" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [2]=> object(stdClass)#64 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "267" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(52) "Camera+Nh%C3%A2n+Di%E1%BB%87n+Khu%C3%B4n+M%E1%BA%B7t" ["TieuDeKD"]=> string(36) "camera-nhan-dien-khuon-mat-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(52) "Camera+Nh%C3%A2n+Di%E1%BB%87n+Khu%C3%B4n+M%E1%BA%B7t" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "267" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [3]=> object(stdClass)#66 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "268" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(56) "Camera+Nh%C3%A2n+Di%E1%BB%87n+Bi%E1%BB%83n+S%E1%BB%91+Xe" ["TieuDeKD"]=> string(37) "camera-nhan-dien-bien-so-xe-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(56) "Camera+Nh%C3%A2n+Di%E1%BB%87n+Bi%E1%BB%83n+S%E1%BB%91+Xe" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "268" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [4]=> object(stdClass)#67 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "269" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(36) "Camera+Panovu+To%C3%A0n+C%E1%BA%A3nh" ["TieuDeKD"]=> string(33) "camera-panovu-toan-canh-hikvision" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(36) "Camera+Panovu+To%C3%A0n+C%E1%BA%A3nh" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "269" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [5]=> object(stdClass)#74 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "270" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(42) "Camera+%C4%90%E1%BA%BFm+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di" ["TieuDeKD"]=> string(26) "camera-hikvision-dem-nguoi" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(42) "Camera+%C4%90%E1%BA%BFm+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "270" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } [6]=> object(stdClass)#70 (17) { ["idLoai"]=> string(3) "271" ["idGroup"]=> string(1) "1" ["TieuDe"]=> string(31) "Camera+PTZ+%28quay+qu%C3%A9t%29" ["TieuDeKD"]=> string(31) "camera-Hikvisione-ptz-quay-quet" ["UrlHinh"]=> string(40) "https://placehold.it/150x100?text=thumbs" ["TomTat"]=> string(0) "" ["Title"]=> string(31) "Camera+PTZ+%28quay+qu%C3%A9t%29" ["Description"]=> string(0) "" ["Keyword"]=> string(0) "" ["AnHien"]=> string(1) "1" ["ThuTu"]=> string(3) "271" ["Parent"]=> string(3) "195" ["Filter"]=> string(2) """" ["Menu"]=> string(1) "1" ["Special"]=> string(1) "1" ["Lang"]=> string(2) "vi" ["total"]=> string(1) "0" } }

Camera Hikvision

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng