Danh mục sản phẩm
Chuỗi bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi Hình Kbvision 4 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 8 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 16 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 32 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 64 kênhĐầu Ghi Hình Kbvision 128 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 256 Kênh
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-c4k8116sn2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-7116h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8116n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-4k6116n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-c4k8216sn2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-4k9000-16-1nr-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8216n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-7216h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-8116h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-c4k8216n2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-c4k6216n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-8216h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-4k9000-16-2nr-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-8116h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8416n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-d2k8116h1-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-dai8116h2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-8216h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-2k8216h1-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-dai8216h2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-9000-16-2dr-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-dai8232h2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-cai4k8216n2-16-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-a4k8216n2-16-kenh
  • MỚI
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng