Danh mục sản phẩm
Chuỗi bán lẻ và lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị an ninh chính hãng
Đầu Ghi Hình Kbvision 4 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 8 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 16 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 32 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 64 kênhĐầu Ghi Hình Kbvision 128 KênhĐầu Ghi Hình Kbvision 256 Kênh
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8232n2-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-c4k6232n2-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-7232h1-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8432n2-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-8232h1-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-8232h1-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-4k9000-32-4nr-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-9000-32-2dr-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8832n2-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-cai4k8432n3-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-a4k8432n3-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-d4k8832nr3-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8832n3-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-4k6832n3-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-4k8832n4-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-4k9000-32-8nr3-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-8832h1-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kh-8832h1-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-9000-32-8dr-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kr-ultra9000-64-8nr2-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-dai4k8832n3-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-dai4k8832n3-32-kenh
  • H.265
 • dau-ghi-hinh-kbvision-kx-a4k8832n3-32-kenh
  • MỚI
  • H.265
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng